Xuân Vãn -  (Trần Nhân Tông)


Thuở bé chưa từng rõ sắc không,
Xuân về hoa nở rộn trong lòng.
Chúa Xuân nay bị ta khám phá,
Thiền bản, bồ đoàn, ngắm cánh hồng. 


(Hòa thượng Trúc Lâm dịch - Trích từ bài của thầy Thích Thông Huệ)