Quý Phật tử muốn thỉnh cây bồ đề xin điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới đây.

Người phụ trách của Tu viện sẽ điện thoại cho quý vị và giải thích thêm chi tiết về việc thỉnh cây bồ đề.

Tu viện Huyền Không hiện có nhiều hình thức thỉnh cây bồ đề. Quý vị có thể thỉnh về nhà, cũng có thể gửi lại Ký Túc Xá Bồ Đề để được quý sư cô chăm sóc và uốn cành tạo dáng cho cây.

Xin cảm ơn quý Phật tử xa gần đã ủng hộ vườn cây bồ đề của Tu viện Huyền Không, tạo điều kiện để Tu viện tiến hành việc xây dựng nơi chốn tu tập ổn định cho Ni chúng, vì hiện tại rất thiếu thốn, khó khăn và chật hẹp.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Tu viện Huyền Không

---------------------------