Ni sư trụ trì bỏ nhiều thời gian công phu tu tập với cây, ngày ngày vun trồng, siêng năng tưới tẩm, khổ công uốn nắn từng cọng rễ nhỏ. Như một pháp tu hằng ngày, để được Thấy, được Biết về cây, để được nghe Pháp ngữ diệu huyền còn vang vọng từ cội cây - nơi Đức Phật thành Đạo.

Nhìn những mầm ươm BỒ ĐỀ HUYỀN KHÔNG, Ni Sư, Ni chúng và Đạo tràng nơi đây như nhận được năng lượng truyền trao từ Pháp Phật nhiệm mầu lan tỏa. Mỗi dáng cây là mỗi bài học, mỗi nét thẳng cong uốn lượn như những thông điệp không lời mà như nhắn nhủ sáng trong qua giáo huấn của Như Lai 'tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên”, rồi tiềm tàng của nhọc nhằn tùng tiệm, mà chứa đầy sức chịu đựng để vươn lên dõng mãnh giữa khí hậu khắc nghiệt cũng trời Tây. Những chiếc lá xanh biếc mở rộng là những huyền thư ẩn chứa vô vàn mật ngữ của Đức Thế Tôn. Ấy là quả vị của đạo tâm tôn kính, quả vị của đạo tâm kiên cố trên bước đường tiếp nhận và hoằng truyền giáo pháp Như Lai.