Đêm nay có ngọn đèn xanh
Làm cho ta thấy an lành tâm tư
Đèn là bóng Phật hiền từ
Làm cho ta gặp chân như thuở nào

Ánh đèn thức tỉnh chiêm bao
Làm cho ta nhớ muôn sao trên trời
Ánh đèn tỏa rộng biển xanh
Làm cho ta sống xa vời thương đau

Đèn kia không biết từ đâu
Làm cho nhân loại quay đầu quy y
Đèn xanh là hạnh từ bi
Làm cho muôn kiếp thương vì lẫn nhau

Ngoài kia, đèn sáng muôn màu
Thế nhân lăn lộn trong bao nhiêu tình
Ở đây, soi kiếp ba sinh
Đèn khuya tỉnh mộng: thấy mình ngàn xưa

Tokyo, đêm thượng tuần tháng 08 năm 1962
Gửi TH với ý nghĩa ngọn đèn "Chùa Một Cột" mà Người đã tặng tôi.