Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
       
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ VII - 2017
   


      Địa điểm: Holiday Inn Chicago North Shore
      Skokie Banquet & Conference Center
      5300 W. Touhy Avenue, Skokie, IL 60077 USA
      Thời gian: Thứ Năm 20 tháng 7 đến Chủ Nhật 23 tháng 7
   
   Thư Cung Thỉnh Chư Tôn Đức
   Tâm Thư
   Your Help Is Needed!
   Thông Bạch Số 1
   Thông Bạch Số 2
   Thông Bạch Số 3
   Informational Letter (#2)
   Informational Letter (#3)
   Phiếu Ghi Danh - Chư Tôn Đức
   Phiếu Ghi Danh - Quý Phật Tử
   Enrollment Form
   Chương Trình
   Retreat Program
   Phiếu Công Đức
   Chương Trình Văn Nghệ Gây Quỹ
   Hình Ảnh Văn Nghệ Gây Quỹ
   Bài Viết của Tâm Huy Huỳnh Kim Quang
   Bài Viết của Tâm Huy Huỳnh Kim Quang (tiếp theo)
   Hình Ảnh Khóa Tu

   Thời Khóa Biểu
   Nội Quy
   Danh Sách Chư Tôn Đức
   Danh Sách Quý Phật Tử
   Ban Tổ Chức Khóa Tu Học
   Phân Ban Trai Soạn
   Liên Lạc Khóa Tu Học
   Chương Trình Lễ Khai Mạc
   Chương Trình Lễ Bế Mạc
   Diễn Văn Khai Mạc
   Diễn Văn Bế Mạc
   Mẫu Tín Chỉ Chứng Nhận
   Tài Liệu Khóa Tu Học
   Nghi Thức Tụng Niệm
   
Trang Chủ

Copyright © 2017 huyenkhong.org. All rights reserved.