Banh Xe
Welcome to Huyen Khong Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Huyền Không! Nam Mô A Di Đà Phật.
Banh Xe
TIẾNG VIỆT
Sen Nho     Sen Nho     Sen Nho
ENGLISH
   Banh Xe   Trang Chủ
   Banh Xe   Giới Thiệu
   Banh Xe   Thời Khóa
   Banh Xe   Pháp Âm
   Banh Xe   Thông Báo
   Banh Xe   Thư Xuân
   Banh Xe   Thư Phật Đản
   Banh Xe   Thư Vu Lan
   Banh Xe   Khóa Tu
   Banh Xe   Hình Ảnh
   Banh Xe   Phước Thiện
   Banh Xe   Thơ Văn
   Banh Xe   Vườn Bồ Đề
   Banh Xe   Phật Thích Ca
   Banh Xe   Phật A Di Đà
   Banh Xe   Phật Dược Sư
   Banh Xe   Phật Di Lặc
   Banh Xe   Quán Thế Âm
   Banh Xe   Kinh Tụng
   Banh Xe   Giới Luật
   Banh Xe   Thần Chú
   Banh Xe   Tịnh Độ
   Banh Xe   Thiền
   Banh Xe   Kim Cang Thừa
   Banh Xe   Phật Học
   Banh Xe   Từ Điển
   Banh Xe   Liên Kết
    
Sen Nho ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2019 Sen Nho
    
Phat Dan Huyen Khong 2019

  Vào sáng ngày 12/5/2019, Tu Viện Huyền Không tọa lạc số 14335 Story Road,   thành phố San Jose đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2563. Đông đảo   thiện hữu tri thức, đồng hương, Phật tử từ nhiều thành phố ở miền Bắc tiểu bang   California đã về dự lễ.
  Nội dung chương trình buổi lễ như sau:
  09:45 AM Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng.
  MC: Đồng Phương, Hoàng Quyên.
  10:00 AM Cung nghinh chư Tôn đức vào hội trường
  10:15 AM Hô chuông cầu nguyện
  Tuyên bố lý do
  Giới thiệu thành phần tham dự
  Thông qua chương trình
  Ca khúc Phật là ánh từ quang (Ca sĩ Quốc Nhân)
  Chia sẻ Phật pháp:
  Đại đức Chân Pháp Cẩn: Tứ Ân
  Đại đức Chân Pháp Chứng: Tứ Vô Lượng Tâm
  Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện: Ý nghĩa Lễ Tắm Phật
  11:15 AM Thiếu nhi dâng hoa cúng Phật
  Ca khúc Từ bi ca (Ca sĩ Châu Dũng)
  11:30 AM Nghi thức Khánh Đản
  Lễ Tắm Phật
  Trì bình khất thực
  Cúng dường trai tăng
  Phật tử thọ trai
  Văn nghệ: các ca sĩ Anh Quân, Châu Dũng, Quốc Nhân v.v…
  02:30 PM Cúng thí thực cô hồn
  03:30 PM Hoàn mãn
  Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thấm tình đạo vị!
  Tin và ảnh: Võ Văn Tường

    
   Dharma Wheel   Home
   Dharma Wheel   Introduction
   Dharma Wheel   Schedule
   Dharma Wheel   Dharma Audio
   Dharma Wheel   Announcement
   Dharma Wheel   Spring Festival
   Dharma Wheel   Vesak
   Dharma Wheel   Ullambana
   Dharma Wheel   Retreat
   Dharma Wheel   Photo Gallery
   Dharma Wheel   Charity
   Dharma Wheel   Poetry
   Dharma Wheel   Bodhi Garden
   Dharma Wheel   Sakyamuni
   Dharma Wheel   Amitabha
   Dharma Wheel   Bhaisajya
   Dharma Wheel   Maitreya
   Dharma Wheel   Avalokiteshvara
   Dharma Wheel   Buddhist Sutras
   Dharma Wheel   Buddhist Ethics
   Dharma Wheel   Mantra
   Dharma Wheel   Pure Land
   Dharma Wheel   Meditation
   Dharma Wheel   Vajrayana
   Dharma Wheel   Buddhist Study
   Dharma Wheel   Dictionary
   Dharma Wheel   Buddhist Links

Copyright © 2019 huyenkhong.org. All rights reserved.

url and counting visits